Kalendarium

październik 2020
otwarcie elektronicznego systemu zgłoszeń do Konkursu (formularze on-line)

4-5 maja 2021 
eliminacje w Warszawie dla kandydatów z Polski (osób posiadających polskie obywatelstwo lub Kartę Polaka).
Eliminacje nie są obowiązkowe i nie wykluczają zgłaszania się polskich wykonawców poprzez procedurę opisaną w pkt. 10-12 Regulaminu. Kandydaci w kategorii pianistycznej podczas przesłuchań będą zobowiązani do wykonania całego programu I etapu konkursu, zgodnie z załącznikiem A regulaminu (do 20 minut prezentacji muzycznej). Kandydaci w kategorii zespołów kameralnych są zobowiązani do prezentacji programu I etapu zgodnie z załącznikiem B regulaminu (do 20 minut prezentacji muzycznej). Dopuszcza się wykonywanie części utworów. Zgłoszenia udziału w eliminacjach należy nadsyłać poprzez formularze elektroniczne dostępne na stronie konkursu: pianiści oraz zespoły kameralne.

31 maja 2021
ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń do Konkursu

17 czerwca 2021
ostateczny termin ogłoszenia listy zakwalifikowanych uczestników na stronie Konkursu, powiadomienie zakwalifikowanych kandydatów drogą elektroniczną

11-17 września 2021
przeprowadzenie Konkursu w Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie

18 września 2021 
Koncert laureatów wraz z uroczystością wręczenia nagród

20 września 2021
powtórzenie koncertu laureatów w Filharmonii Narodowej