Program

KATEGORIA II ? ZESPOŁY KAMERALNE

PROGRAM ETAPU I 

Program powinien zawierać co najmniej dwa zróżnicowane stylistycznie i wyrazowo utwory (lub ich części) co najmniej dwóch różnych kompozytorów z poniższej listy. Łączny maksymalny czas prezentacji muzycznej ustala się na 30 minut. 

Dopuszcza się przedłużenie czasu prezentacji o nie więcej niż 10 minut, jeśli jest to uzasadnione formą wybranych utworów (zob. pkt 28 Regulaminu). 

PROGRAM ETAPU II ? FINAŁU 

W etapie finałowym należy wykonać jeden lub więcej utworów (lub ich części) kompozytora lub kompozytorów z grupy 2. Można oprócz tego wykonać jeden utwór (lub jego części) kompozytora z grupy 1, jednak czas prezentacji tego utworu (lub jego części) nie może przekroczyć 20 minut. 

Łączny maksymalny czas prezentacji ustala się na 40 minut, jednak nie mniej niż 35 minut. Dopuszcza się przedłużenie czasu prezentacji o nie więcej niż 10 minut, jeśli jest to uzasadnione formą wybranych utworów (zob. pkt 28 Regulaminu). 

Wszystkie wykonywane utwory powinny być inne niż w etapie I.

Grupa 1:


Grupa 2: