uczestnicy w kategorii Pianiści

Jakub Cetnarowski

Jakub Cetnarowski

Naukę gry rozpoczął w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. prof. Jerzego Żurawlewa w Bochni. Od 2019 roku doskonali swoje umiejętności na Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach.
Weronika Chodakowska

Weronika Chodakowska

Naukę? gry na fortepianie rozpoczęła w Państwowej Szkole Muzycznej I st. im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Następnie kształciła się w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Fryderyka Chopina w Warszawie.
Julia Dmochowska

Julia Dmochowska

Absolwentka Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I st. nr 1 im. Henryka Wieniawskiego oraz Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II st. im. Mieczysława Karłowicza w klasie Agaty Malińskiej.
Adam Mikołaj Goździewski

Adam Mikołaj Goździewski

Absolwent Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Fryderyka Chopina w Skierniewicach oraz Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia im. Zenona Brzewskiego w Warszawie.
Carter Johnson

Carter Johnson

Naukę gry na fortepianie rozpoczął w wieku pięciu lat pod kierunkiem Shelley Roberts. W maju ukończył studia w Juilliard School w Nowym Jorku, a obecnie kontynuuje naukę na Uniwersytecie Yale w New Haven.
Ruslan Kazakov

Ruslan Kazakov

Absolwent Szkoły Muzycznej im. Gniesinych w Moskwie oraz Rosyjskiej Akademii Muzycznej im. Gniesinych.
Krzysztof Kozłowski

Krzysztof Kozłowski

Absolwent Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych nr 1 w Warszawie oraz Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie.
Martyna Kubik

Martyna Kubik

Naukę gry na fortepianie rozpoczęła w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I stopnia im. Mieczysława Karłowicza w Krakowie pod kierunkiem Aleksandry Dobrowolskiej-Schut.
Maryia Muryhina

Maryia Muryhina

Naukę gry na fortepianie rozpoczęła w Dziecięcej Szkole Muzycznej nr 2 w Brześciu. W 2013 roku ukończyła z wyróżnieniem Państwową Wyższą Szkołę Muzyczną im. Grzegorza Szyrmy w Brześciu.
Szymon Orliński

Szymon Orliński

Edukację muzyczną rozpoczął w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia nr 3 im. Juliusza Zarębskiego w Warszawie pod kierunkiem Jolanty Generowicz.
Ekaterina Richter

Ekaterina Richter

Uczęszczała do Centralnej Szkoły Muzycznej przy Moskiewskim Konserwatorium Państwowym im. Piotra Czajkowskiego w Moskwie.
Ivan Shemchuk

Ivan Shemchuk

Naukę gry na fortepianie rozpoczął w wieku trzech lat pod okiem swej matki, następnie kształcił się u Elviry Ryzhonok oraz Ludmily Zakopets.
Mikołaj Sikała

Mikołaj Sikała

Absolwent Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku w klasie fortepianu Kordiana Góry oraz w klasie kameralistyki Elżbiety Pasierowskiej i Bożeny Szull-Talar.
Michał Karol Szymanowski

Michał Karol Szymanowski

Ukończył z wyróżnieniem Akademię Muzyczną im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy w klasie fortepianu Katarzyny Popowej-Zydroń oraz w klasie dyrygentury symfoniczno-operowej Zygmunta Rycherta.
Tomasz Zając

Tomasz Zając

W 2012 roku ukończył Szkołę Muzyczną I i II stopnia im. Zygmunta Noskowskiego w Gdyni, a w roku 2017 ? studia magisterskie na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina.