Program

KATEGORIA I - PIANIŚCI

PROGRAM ETAPU I 

Program powinien zawierać utwory z każdej z poniższych czterech grup ? w sumie co najmniej cztery utwory ? po jednym utworze z grup 1, 2 i 3 oraz jeden lub więcej utworów z grupy 4. 

Łączny maksymalny czas prezentacji muzycznej ustala się na 20 minut. 

1. Fryderyk Chopin ? jedna etiuda (dowolna)

2. Karol Szymanowski ? jedna etiuda z op. 4 lub Karol Szymanowski ? trzy etiudy następujące po sobie z op. 33 lub Witold Lutosławski ? jedna etiuda do wyboru: nr 1 lub nr 2

3. Jedna etiuda do wyboru z dorobku następujących kompozytorów:

Ignacy Friedman 

Maurycy Moszkowski 

Teodor Leszetycki 

Juliusz Zarębski

4. Jeden lub więcej utworów do wyboru z dorobku następujących kompozytorów:

Ignacy Feliks Dobrzyński

Józef Ksawery Elsner

Leopold Godowski

Antoni Kątski

Stefan Kisielewski

Raul Koczalski

Józef Władysław Krogulski

Karol Kurpiński

Szymon Laks

Franciszek Lessel

Karol Lipiński

Roman Maciejewski

Miłosz Magin


Artur Malawski

Witold Maliszewski

Henryk Melcer-Szczawiński

Karol Mikuli

Stanisław Moniuszko

Zygmunt Noskowski

Józef Nowakowski

Michał Kleofas Ogiński

Henryk Pachulski

Tadeusz Paciorkiewicz

Roman Palester

Eugeniusz Pankiewicz

Andrzej Panufnik


Piotr Perkowski

Ludomir Różycki

Michał Spisak

Roman Statkowski

Zygmunt Stojowski

Antoni Stolpe

Antoni Szałowski

Maria Szymanowska

Józef Wieniawski

Adam Wroński

Aleksander Zarzycki

Władysław Żeleński


PROGRAM ETAPU II

Program powinien zawierać co najmniej dwa utwory kompozytora lub kompozytorów z poniższej grupy 1 i co najmniej jeden utwór kompozytora lub kompozytorów z poniższej grupy 2.

Łączny czas prezentacji muzycznej utworów kompozytora lub kompozytorów z grupy 2 nie może przekroczyć 15 minut. Łączny maksymalny czas prezentacji muzycznej ustala się na 40 minut, jednak nie mniej niż 35 minut.

Wszystkie wykonywane utwory powinny być inne niż w etapie I.

Grupa 1:

Tadeusz Baird

Ignacy Feliks Dobrzyński

Józef Ksawery Elsner

Ignacy Friedman

Leopold Godowski

Joachim Kaczkowski

Mieczysław Karłowicz

Antoni Kątski

Raul Koczalski

Józef Władysław Krogulski

Karol Kurpiński

Szymon Laks

Franciszek Lessel

Teodor Leszetycki

Karol Lipiński


Roman Maciejewski

Miłosz Magin

Artur Malawski

Witold Maliszewski

Henryk Melcer-Szczawiński

Karol Mikuli

Stanisław Moniuszko

Maurycy Moszkowski

Zygmunt Noskowski

Józef Nowakowski

Michał Kleofas Ogiński

Henryk Pachulski

Tadeusz Paciorkiewicz

Roman Palester

Eugeniusz Pankiewicz


Piotr Perkowski

Ludomir Różycki

Michał Spisak

Roman Statkowski

Zygmunt Stojowski

Antoni Stolpe

Antoni Szałowski

Tadeusz Szeligowski

Maria Szymanowska

Józef Wieniawski

Bolesław Woytowicz

Adam Wroński

Aleksander Zarzycki

Władysław Żeleński


 Grupa 2:

Grażyna Bacewicz

Henryk Mikołaj Górecki

Wojciech Kilar

Stefan Kisielewski


Witold Lutosławski

Ignacy Jan Paderewski

Andrzej Panufnik


Karol Szymanowski

Aleksander Tansman

Juliusz Zarębski


PROGRAM ETAPU III ? FINAŁU 

W etapie III ? finałowym zaprezentowany zostanie jeden z utworów, wybrany przez uczestnika ze spisu zamieszczonego poniżej. 

Grażyna Bacewicz ? Koncert fortepianowy

Ignacy Feliks Dobrzyński ? Koncert fortepianowy As-dur, op. 2

Józef Władysław Krogulski ? I Koncert fortepianowy E-dur

Franciszek Lessel ? Koncert fortepianowy C-dur

Artur Malawski ? Etiudy symfoniczne na fortepian i orkiestrę

Henryk Melcer-Szczawiński ? I Koncert fortepianowy e-moll

Henryk Melcer-Szczawiński ? II Koncert fortepianowy c-moll

Ignacy Jan Paderewski ? Koncert fortepianowy a-moll, op. 17

Ludomir Różycki ? I Koncert fortepianowy g-moll, op. 43

Józef Wieniawski ? Koncert fortepianowy g-moll, op. 20

Władysław Żeleński ? Koncert fortepianowy Es-dur, op. 60