Ogłoszenie o zmianie w regulaminie

W związku z przedłużającą się sytuacją epidemiczną oraz obowiązującymi obostrzeniami i ograniczeniami prowadzenia działalności kulturalnej określonymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r. poz. 512, ze zm.), Instytut Muzyki i Tańca jako organizator II Międzynarodowego Konkursu Muzyki Polskiej im. Stanisława Moniuszki, na podstawie pkt 52 Regulaminu Konkursu, informuje, że wydłuża termin zgłoszeń do dnia 31 maja 2021 r.

 

Tym samym zmianie ulega pkt 9 Regulaminu, który otrzymuje brzmienie:


 9. Zgłoszenia do Konkursu należy składać w terminie do 31 maja 2021 roku.